Սույն Հանրային պայմանագիրը (Օգտագործման պայմանները) կարգավորում է բոլոր ծառայությունների օգտագործման պայմանները Hosta Blanca LLP (այսուհետ՝ «Հոսթ») https://hostablanca.com կայքի միջոցով (ներառյալ ենթադոմեյնները) առայժմ կամ ցանկացած այլ ամսաթվի միջոցով: Հաճախորդը ցանկացած անհատ կամ ընկերություն է, ով ցանկացած կերպ օգտվում է ծառայությունից: Օգտագործելով կայքը կամ գնելով Հոսթի կողմից տրամադրվող որևէ ծառայություն՝ Հաճախորդը ընդունում է Հանրային համաձայնագրի բոլոր հայտարարությունները: Հաճախորդը երաշխավորում է, որ Հանրային պայմանագիրը ուշադիր կարդացվել և ամբողջությամբ համաձայնեցվել է: Սույն Հանրային պայմանագիրը գրված է և վավեր է անգլերենով: Բոլոր թարգմանությունները ավտոմատ են և գոյություն ունեն բացառապես հեշտ օգտագործման համար:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1. Հոսթը պետք է հասանելի դարձնի հիշողությունը և հաշվողական հզորությունը սերվերի վրա, թողունակությունը, էլփոստի ծառայությունները և այլ հարակից ծառայություններ, ինչպես նկարագրված է Հյուրընկալողի կայքում: Հոսթն ավտոմատ կերպով (կամ ձեռքով) կստեղծի Հաճախորդների հաշիվը կայքերի պահպանման կամ ինտերնետի միջոցով օգտագործվող հավելվածների շահագործման համար և կտրամադրի Հաճախորդի մուտք և գաղտնաբառ դրա համար: Հոսթը պետք է ստեղծի, տրամադրի և պահպանի կապը սերվերի և ինտերնետի միջև, որպեսզի սերվերում պահվող տվյալները կարողանան փոխանցվել զանգող համակարգչին առանց ընդհատումների և երբ պահանջվում է ինտերնետում գտնվող արտաքին համակարգիչների կողմից՝ ընդհանուր ինտերնետային արձանագրությունների միջոցով: Հոսթը պետք է ձգտի Հաճախորդի կողմից Հանրային Համաձայնագրի համաձայն պահպանված տվյալները հասանելի դարձնել համաշխարհային հանրությանը ինտերնետի միջոցով օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր: Հյուրընկալողը պատասխանատվություն չի կրում համապատասխան վեբ կայքի հաջող մուտքի համար, այնքանով, որքանով օգտագործվող ցանցերը բացառապես չեն շահագործվում Հոսթի կողմից, ներառյալ նրանց միջերեսները երրորդ կողմի ցանցերին: Հյուրընկալողը Հաճախորդին տրամադրում է Հոսթի բոլոր ծառայություններից օգտվելու իրավունք՝ Հաճախորդի ցանկացած նպատակների համար՝ համաձայն սույն Հանրային Պայմանագրի՝ օգտագործման բոլոր պայմանների ընթացքում:

1.2. Հոսթի լրացուցիչ ծառայությունները Դոմենի գրանցումն է: Հարցման դեպքում Host-ը հաճախորդի անունից կգրանցի տիրույթի անունները համապատասխան թողարկող մարմնում: Հաճախորդը լիազորում է Հոսթին պատվիրատուի անունից հրապարակել բոլոր հայտարարությունները կամ իրականացնել տիրույթի գրանցման համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները համապատասխան թողարկող մարմնում: Հաճախորդը կարող է ակնկալել տիրույթի անվան իրական նշանակումը միայն այն բանից հետո, երբ դա հաստատվի Հյուրընկալողի կողմից: Host-ը պատասխանատվություն չի կրում և չի տրամադրում որևէ երաշխիք դոմենային անունների պատվերների նշանակման հետ կապված: Հաճախորդը պետք է փոխհատուցի Հոսթին ընտրված տիրույթի անվան հետ կապված երրորդ կողմի պահանջներից: Դոմենի անվան ընտրության, օգտագործման կամ գնման հետ կապված ցանկացած պահանջ կամ տիրույթի անվան հետ կապված որևէ այլ պահանջ պետք է լինիddrուղղակիորեն փոխանցված Հաճախորդին:

1.3. Մուտքի վիճակագրության հաստատումը հավաքագրվում է Հոսթի կողմից: Հոսթը պարտավոր է յուրաքանչյուր Հաճախորդի համար վեբ սերվերի վրա մուտքի վիճակագրություն կազմել՝ համաձայն իրավական պարտավորության: Այդ նպատակով սերվերի գրանցամատյանների ֆայլերը գնահատվում են ամեն օր: Հաճախորդները կարող են զանգահարել ընթացիկ և պատմական վիճակագրության ցանկացած ժամանակահատվածի համար, որը պահանջվում է պաշտպանված կայքի միջոցով: Պատմական վիճակագրությունը պահվում է առնվազն երկու տարի ժամկետով: Հաճախորդը հասկանում է և լիովին համաձայնում է լիազորված մարմիններին տրամադրել մուտքի վիճակագրության հաստատում պատշաճ կերպով կատարված օրինական պահանջի հիման վրա:

1.4 Հոսթն իր իրավական ձևի պատճառով մշտապես ծառայություններ չի մատուցում Մեծ Բրիտանիայում: Վճարային համակարգը չի ընդունում վճարումներ նշված տարածաշրջանից: Եթե ​​դուք դեռ կարիք ունեք մեր ծառայությանը, և դուք Միացյալ Թագավորության ռեզիդենտ եք, օգտագործեք կայքում տեղադրված կոնտակտային ձևը՝ խնդրելու համար:

2. Հաճախորդի պարտավորությունները

2.1. Հաճախորդը լիովին և բացառապես պատասխանատու է Հոսթի ցանկացած ծառայությունների միջոցով Ինտերնետ փոխանցված ցանկացած տվյալների համար, ինչպես նաև, բայց ոչ միայն, պահվում է Հոսթի ծառայություններից օգտվելով: Երրորդ կողմերի ցանկացած պահանջ՝ կապված Հաճախորդի տվյալների հետ, պետք է ուղղակիորեն ուղղվի Հաճախորդին: Հաճախորդը պատասխանատու է Հոսթի սերվերում իր տվյալների պահպանման համար:

2.2. Հաճախորդը, որպես անհատ, խստորեն պարտավորվում է անձամբ օգտվել Հոսթի ծառայություններից: Ոչ մի դեպքում չփոխանցեք Հոսթի ծառայությունների հասանելիությունը երրորդ անձանց՝ անօրինական օգտագործումից խուսափելու համար: Եթե ​​Հաճախորդը ընկերություն է, ապա Հաճախորդը պարտավորվում է սահմանափակել ընկերության աշխատակիցների մուտքը դեպի Host ծառայություններ՝ կանխելու Host ծառայությունների անօրինական օգտագործումը: Հոսթի ծառայությունների հասանելիությունը փոխանցելով երրորդ կողմերին, ներառյալ լիազորվածներին, Հաճախորդը ստանձնում է նրանց գործողությունների կամ անգործության ամբողջական պատասխանատվությունը Հաճախորդին, Հոսթին կամ երրորդ կողմերին, որտեղ էլ որ նրանք լինեն: Չլիազորված երրորդ անձինք այն անձինք չեն, ովքեր հաճախորդի իմացությամբ և համաձայնությամբ օգտագործում են պահեստավորում, որը կազմում է պայմանագրի առարկան:

2.3. Հաճախորդը պետք է երաշխավորի, որ նրանք չեն մուտքագրում որևէ բովանդակություն, որը խախտում է իրավական կանոնակարգերը, երրորդ կողմի անձնական իրավունքները և ապրանքային նշանի իրավունքները կամ բարոյականությունը: Հաճախորդները պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնեն տվյալների պաշտպանության դրույթներին՝ ի շահ օգտատերերի: Հաճախորդը երաշխավորում է, որ չի հեռարձակի կամ պահպանի որևէ բովանդակություն, որը խախտում է օրենքը, երրորդ անձանց անձնական իրավունքները, հյուրընկալողի իրավունքները, ապրանքային նշանների իրավունքները կամ բարոյականությունը կամ որևէ այլ օրենք, ինչպիսին էլ որ դրանք լինեն: Հաճախորդը, մասնավորապես, պետք է պահպանի տվյալների պաշտպանության դրույթները՝ ելնելով օգտատերերի շահերից, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային օրենքներին համապատասխան: Հաճախորդը ստանձնում է լրիվ և միանձնյա պարտավորություններ՝ ուղղակիորեն պատասխանատվություն կրելու (առանց Հոսթի մասնակցության) Օրենքի պահպանման համար՝ օգտվելով Հոսթի ծառայություններից: Վերոնշյալ պայմանի խախտման դեպքում Հաճախորդը պարտավոր է ձեռնպահ մնալ հետագա բոլոր խախտումներից, փոխհատուցել Հոսթին կրած ցանկացած կորուստ: Հաճախորդը պարտավորվում է նաև փոխհատուցել և ազատել Հոսթին երրորդ անձանց պահանջներից՝ Հաճախորդի կողմից օրենքի կամ Հանրային պայմանագրի խախտման հետևանքով առաջացած վնասների և ծախսերի փոխհատուցման համար: Ազատման պարտավորությունը տարածվում է նաև Հոսթին ամբողջությամբ փոխհատուցելու իրավական պաշտպանության բոլոր ծախսերը (իրավական ծախսեր, փաստաբանների վճարներ և այլն): Հոսթն իրեն իրավունք է վերապահում տեղական կամ միջազգային օրենսդրության խախտում, բարոյականության, մարդասիրության կամ ակնհայտ անընդունելի այլ խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում արգելափակել Հաճախորդի հաշիվը և ամբողջությամբ հեռացնել ոչ պատշաճ բովանդակությունը:

2.4. Հաճախորդը պարտավոր է ողջամիտ ջանքեր գործադրել՝ պաշտպանելու իր հաշվի մուտքն ու գաղտնաբառը Հոսթի սերվերում:

2.5. Հաճախորդին խստիվ արգելվում է որևէ կերպ միջամտել Հոսթինգի պլատֆորմի ցանկացած ծրագրային կոդի՝ անկախ նրանից՝ Հաճախորդը ներկա է, թե նախկին:

2.6. Հաճախորդը պարտավոր է ժամանակին վճարել Host-ի ծառայություններից օգտվելու համար: Հոսթի ծառայություններից օգտվելու համար վճարովի ժամկետի ավարտից ոչ ուշ: Հակառակ դեպքում Հոսթն իրավունք ունի դադարեցնել Հաճախորդին մատուցվող ծառայությունը՝ առանց Հաճախորդի տվյալների պահպանման:

2.7. Հաճախորդը պարտավորվում է ցանկացած ողջամիտ ձևով ապահովել իր սեփական տվյալների անվտանգությունը: Հաճախորդը պարտավորվում է պահպանել միայն Հոսթի սերվերի/սերվերների վրա տվյալների պատճենը, որի կորստի դեպքում ոչ Հաճախորդը, ոչ երրորդ անձինք որևէ կորուստ չեն կրի:

2.8. Հաճախորդին խստիվ արգելվում է զբաղվել որևէ գործունեությամբ, որը խախտում է սույն Հանրային պայմանագիրը, ինչպես նաև ցանկացած օրենքներ կամ կանոնակարգեր, որոնք կիրառվում են ինտերնետից օգտվելու համար: Հյուրընկալողը առնվազն հուսով է, որ այս պայմանները երբեք չեն կիրառվի Հաճախորդի նկատմամբ որպես անհարկի, քանի որ Հաճախորդը լիովին համապատասխանում է օրենքի, բարոյականության և սույն Հանրային Պայմանագրի նորմերին` հանուն վստահելիության և իրավունքների հարգման: Հյուրընկալող, այլ Հաճախորդներ և ցանկացած երրորդ կողմ:

2.8.1. Հոսթն արգելում է Հոսթի ծառայությունների օգտագործումը ցանկացած անօրինական գործունեության համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով սպամով, ֆիշինգով, հեղինակային իրավունքի խախտմամբ և չարամիտ ծրագրերի տարածմամբ:

2.8.2. Հաճախորդը չի կարող օգտագործել չափազանց մեծ սերվերի ռեսուրսներ, ինչպիսիք են պրոցեսորը, հիշողությունը կամ սկավառակի տարածությունը, որոնք բացասաբար են անդրադառնում այլ օգտվողների համար սերվերի աշխատանքի վրա:

2.8.3. Հոսթն արգելում է Հաճախորդին ուղարկել չպահանջված նամակներ կամ այլ հաղորդագրություններ, որոնք սովորաբար հայտնի են որպես սպամ:

2.8.4. Հոսթն արգելում է ցանկացած գործողություն, որը նախատեսված է համակարգչային համակարգեր կամ ցանցեր չարտոնված մուտք ձեռք բերելու համար:

2.8.5. Հոսթն արգելում է Հաճախորդին տարածել անօրինական նյութեր, ներառյալ ծովահեն ծրագրակազմը կամ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված բովանդակությունը:

2.8.6. Հաճախորդը չի կարող օգտագործել Host-ի հոսթինգի ծառայությունները ուրիշներին ոտնձգելու կամ սպառնալու համար, ներառյալ էլփոստի կամ այլ հաղորդագրությունների ծառայությունների միջոցով:

3. Հյուրընկալողի պարտականությունները

3.1. Հյուրընկալողը պարտավորվում է մուտք գործել Հաճախորդի հաշիվ Հյուրընկալողի կայքում Հաճախորդի կողմից պահանջվող ծառայություններն ընտրելուց հետո: Համօգտագործվող հոսթինգ, VPS, VDS ծառայությունները տրամադրվում են ավտոմատ կերպով: Ծառայության տրամադրման ժամանակը կախված է ընտրված օպերացիոն համակարգի կազմաձևից, բայց ոչ ուշ, քան վճարման օրվանից 48 ժամ: Եթե ​​անհրաժեշտ է Հաճախորդի հակագործողությունները, ապա Հոսթի տեխնիկական աշխատակիցը կկապվի Հաճախորդի հետ՝ ընթացակարգը պարզաբանելու համար: Նվիրված սերվերի բնութագրերի թողարկման և համաձայնեցման պայմանները առանձին-առանձին քննարկվում են օբյեկտիվ պատճառներով:

3.2. Հյուրընկալողը պետք է պատշաճ կերպով ընդունի վճարումը հոսթինգի ծառայությունների համար և էլեկտրոնային փոստի միջոցով տրամադրի էլեկտրոնային անդորրագիր, որտեղ մանրամասն նկարագրված է հարկային վճարումների արժեքը և մասնաբաժինը:

3.3. Եթե ​​առկա են անհրաժեշտ ռեսուրսներ, ներառյալ՝ հաշվի առնելով հաճախորդների աջակցության աշխատակիցների ժամանակացույցը և սերվերային սարքավորումների հաշվողական հզորությունը, Հոսթավարը պարտավորվում է հնարավորինս շուտ Հաճախորդին տրամադրել Հոսթի կայքում նշված ծառայությունները՝ հաշվի առնելով. կայքէջում նշվածները, ներառյալ գործընկեր ծառայությունները, ինչպիսիք են դոմեյն անունների գնումն ու փոխանցումը և այլն: Եթե ​​Հոսթին ավելի շատ ժամանակ է պետք՝ ծառայությունը մատուցելու համար, ապա Հոսթը պարտավոր է մատչելի ձևով տեղեկացնել Հաճախորդին:

3.4. Հոսթը՝ ի թիվս Հյուրընկալողի կայքում թվարկված այլ ծառայությունների, տրամադրում է ա snapshot, որը նախատեսված է տվյալների վերականգնման հարմարության համար և կարող է, բայց չպետք է լինի Հաճախորդի տվյալների կրկնօրինակը:

3.5. Հոսթը պարտավոր չէ կատարել Հաճախորդի տվյալների նախնական, պլանավորված կամ այլ ստուգումներ՝ լիովին հենվելով Հաճախորդի հուսալիության վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հաճախորդը ծանուցում է ստանում Հաճախորդի կողմից որևէ նորմի կամ կանոնի խախտման մասին: Այս դեպքում Հոսթինգը ստուգում է Հաճախորդի տվյալները՝ բողոքում նշված փաստերը հաստատելու համար: Եթե ​​բողոքը հիմնավորված է, ապա Հյուրընկալողն իրավունք ունի կիրառելու հյուրընկալողի ընտրությամբ ցանկացած միջոց, որը նախատեսված է սույն Հանրային պայմանագրով կամ համապատասխանելու լիազորված իրավապահ մարմինների իրավական պահանջներին:

3.6: Host-ը պարտավորվում է կատարել Հաճախորդի խնդրանքը փոխհատուցման ծառայության յոթնօրյա փորձնական ժամանակահատվածում, որը նշված է Հոսթի կայքում, եթե Հաճախորդը հետևում է սույն Հանրային Պայմանագրի պայմաններին և օգտագործում է թեստային ժամանակահատվածը թեստավորման համար: Հաճախորդի գործունեությունը, որն ուղղված է թեստային շրջանն այլ նպատակներով օգտագործելուն (օրինակ՝ էլեկտրոնային փոստի տարածում և այլն) ազատում է Հյուրընկալողին այս պարտավորությունից: Վերջին դեպքում գումարի վերադարձը կատարվում է Հյուրընկալող ադմինիստրացիայի հայեցողությամբ:

4. Հասանելիության խախտում, այլ թերություններ, ժամանակավոր և մշտական ​​սահմանափակումներ

4.1. Համակարգի հասանելիության խափանումների դեպքում Հաճախորդը պետք է անմիջապես տեղեկացնի Հյուրընկալողին Տոմսերի համակարգի միջոցով: Հյուրընկալողը պետք է փորձի անհապաղ վերացնել հասանելիության խախտումը: Պահպանման երկարատև, էական թերությունների դեպքում Հոսթն իրավասու է վերացնել թերությունները Հաճախորդի կողմից տրված արտոնյալ ժամկետում՝ 14 օրվա ընթացքում: Եթե ​​էական թերությունը հնարավոր չէ վերացնել արտոնյալ ժամկետում, Հանրային պայմանագրի գործընկերը կարող է նվազեցնել վճարման ենթակա վճարը:

4.2. Հոսթն իրավունք ունի խափանել պահպանված տվյալների և ինտերնետի միջև կապը ժամանակավոր հիմունքներով (համակարգի արգելափակում), եթե առկա են բավարար ցուցումներ պահպանված տվյալների անօրինական բովանդակության վերաբերյալ, մասնավորապես, ենթադրյալ նախազգուշացման արդյունքում: խախտված կողմ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա ակնհայտորեն անհիմն է կամ պետական ​​մարմինների կողմից իրականացված հետաքննության արդյունքում: Հնարավորության դեպքում նշագիծը պետք է սահմանափակվի ենթադրյալ խախտող բովանդակությամբ: Հաճախորդը պետք է տեղեկացվի բարի մասին և պետք է բացատրվի դրա պատճառը: Հաճախորդից պահանջվում է նաև հեռացնել ենթադրյալ անօրինական բովանդակությունը կամ անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել դրանց օրինականությունը և ապացուցել դա: Կասկածն անվավեր ճանաչվելուն պես նշաձողը հանվում է: Եթե ​​Հաճախորդը 24 ժամվա ընթացքում չի վերացնում նշված գործողությունների հետևանքով առաջացած բացասական ազդեցությունը, ապա Հոսթն իրավունք ունի դադարեցնել ծառայությունը սույն պայմանագրով առանց վճարված միջոցների վերադարձի:

4.3. Եթե ​​Հաճախորդը վարձակալած պահեստային տարածքի վրա գործարկում է ծրագրեր, որոնք կարող են բացասաբար ազդել կամ, անվտանգության հայտնի թերությունների պատճառով, սպառնալ Հոսթի կամ նրա գործակալների համակարգերի գործառնական բնութագրերին, Հոսթն իրավունք ունի անմիջապես արգելել Հաճախորդի առաջարկը: Սահմանափակումը, հնարավորության դեպքում, պետք է սահմանափակվի բացասական ազդեցություն պատճառող ծրագրերով։ Հաճախորդը պետք է անմիջապես տեղեկացվի բարի մասին և պետք է պատճառաբանվի: Եթե ​​Հաճախորդը 24 ժամվա ընթացքում չի վերացնում նշված գործողությունների հետևանքով առաջացած բացասական ազդեցությունը, ապա Հոսթն իրավունք ունի դադարեցնել ծառայությունը սույն պայմանագրով առանց վճարված միջոցների վերադարձի:

4.4. Հոսթն իրավասու է նաև ժամանակավորապես խափանել կապը պահպանված տվյալների և ինտերնետի միջև, եթե հաճախորդը չկատարել համաձայնեցված վճարը կամ դրա զգալի մասը: Հոսթինգը պետք է Հաճախորդին տեղեկացնի, որ մտադիր է բարը կատարել փաստացի կատարումից առնվազն 48 ժամ առաջ: Ապառքի վճարումից հետո Հոսթն անմիջապես պետք է հանի բարը: Չնայած վերը նշված պատճառներից մեկով առաջարկի արգելքին, Հաճախորդը պարտավոր է վճարել համաձայնեցված վճարը նույնիսկ այն ժամանակահատվածի համար, որտեղ գործում է բարը:

4.5. Եթե ​​հյուրընկալողը պատշաճ կերպով տեղեկացված է Հաճախորդի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ իրավապահ մարմինների կողմից իրականացվող հետաքննության մասին, ապա Հոսթն իրեն իրավունք է վերապահում գործել իրավապահ մարմինների պահանջներին համապատասխան, նույնիսկ եթե այդպիսի գործողություններ նախատեսված չեն սույն օրենքով: համաձայնագիր։

4.6. Եթե ​​Հաճախորդը ստանում է հատուկ IP. address օգտագործման համար որպես ծառայության մաս կամ sepaտոկոսադրույքը, և այս IP-ն աddress-ը հայտնվում է սպամի փոստային տվյալների բազայում կամ ունի այլ սահմանափակումներ՝ առանց Հաճախորդի մեղքով, Հոսթն իրականացնում է բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները՝ չեղարկելու նման սահմանափակումները 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում, փոխում է մեկ այլ IP.ddrէսս, պայմանով, որ Հոսթն ունի լրացուցիչ IP addrէսս. Այս գործողություններն իրականացվում են Հոսթի կողմից՝ համապատասխան տոմսով հաճախորդների աջակցության վերաբերյալ Հաճախորդի խնդրանքի հիման վրա: Հոսթը չի երաշխավորում IP-ի բացակայությունը addresses ցանկացած տվյալների բազայում, ցուցակներում կամ այլ կերպ:

5. Լրացուցիչ պատասխանատվության դրույթներ

5.1. Հյուրընկալողի պատասխանատվությունը Հաճախորդի կամ երրորդ կողմերի առջև սույն Համաձայնագրից բխող կամ առնչվող ցանկացած և բոլոր պահանջների համար, լինի դա պայմանագրով, խախտմամբ կամ այլ կերպ, պետք է սահմանափակվի Հաճախորդի կողմից մատակարարին վճարած վճարների ընդհանուր գումարով երեքի ընթացքում: 3) պահանջի ներկայացման օրվան անմիջապես նախորդող ամիս: Հյուրընկալողը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում որևէ անուղղակի, հատուկ, պատահական, պատժիչ կամ հետևանքային վնասների համար, ներառյալ, առանց սահմանափակման, շահույթի կամ եկամուտի կորուստ, տվյալների կորուստ կամ փոխարինող ապրանքների կամ ծառայությունների ծախսեր:

5.2. Հաճախորդը պետք է հատուցի և անվնաս պահի Հյուրընկալողին և նրա փոխկապակցված անձանց, սպաներին, տնօրեններին, աշխատակիցներին և գործակալներին ցանկացած և բոլոր պահանջներից, պարտավորություններից, վնասներից, կորուստներից, ծախսերից և ծախսերից, ներառյալ ողջամիտ փաստաբանական վճարները, որոնք բխում են կամ Հաճախորդի կողմից Ծառայություններից կամ Հաճախորդի բովանդակությունից օգտվելու հետ կապված:

5.3. Հաճախորդը բացառապես պատասխանատու է ամբողջ բովանդակության համար (հաճախորդի բովանդակության օգտագործում), որը նա վերբեռնում է կամ այլ կերպ հասանելի է դարձնում Ծառայությունների միջոցով («Հաճախորդի բովանդակություն»): Հաճախորդը ներկայացնում և երաշխավորում է, որ Հաճախորդի բովանդակությունը չի խախտում որևէ գործող օրենք կամ կանոնակարգ կամ չի խախտում երրորդ կողմի որևէ իրավունք: Հյուրընկալողը կարող է հեռացնել Հաճախորդի ցանկացած բովանդակություն, որը Հոսթն իր հայեցողությամբ որոշում է, որ խախտում է ցանկացած գործող օրենք կամ կանոնակարգ կամ խախտում երրորդ կողմի իրավունքները:

5.4. Երաշխիքներ և հերքումներ: Հյուրընկալողը ներկայացնում և երաշխավորում է, որ իրավունք և իրավասություն ունի կնքելու սույն Հանրային պայմանագիրը և տրամադրելու Հյուրընկալողի կայքում նշված Ծառայությունները: Բացառությամբ սույն Հանրային պայմանագրում ուղղակիորեն սահմանված դեպքերի, Հյուրընկալողը Ծառայությունների հետ կապված որևէ այլ երաշխիքներ կամ հայտարարություններ չի տալիս, լինի դա բացահայտ կամ ենթադրյալ, ներառյալ, առանց սահմանափակման, առևտրականության կամ որոշակի նպատակի համար համապատասխանության որևէ երաշխիք: Հաճախորդը ընդունում է, որ Ծառայությունները մատուցվում են «ինչպես որ կան», և որ Հոսթավարը չի երաշխավորում, որ Ծառայությունները կլինեն անխափան կամ առանց սխալների:

5.5. Կառավարող իրավունք և իրավասություն. Սույն Հանրային Համաձայնագիրը պետք է կառավարվի և մեկնաբանվի այն պետության օրենքներին համապատասխան, որտեղ գտնվում է Հյուրընկալողի նշանակված անդամը, առանց հաշվի առնելու դրա հակասության օրենքների դրույթները: Ցանկացած վեճ, որը ծագում է կամ առնչվում է սույն Հանրային Համաձայնագրից, պետք է լուծվի նահանգային դատարաններում, որոնք գտնվում են այն վարչաշրջանում, որտեղ գտնվում է Հյուրընկալողի նշանակված անդամը:

6. Գաղտնիություն

6.1. Կողմերը ընդունում են, որ սույն Հանրային Պայմանագրի կատարման ընթացքում Հաճախորդը Հյուրընկալողին չի տրամադրում Հաճախորդի որևէ գաղտնի տեղեկատվություն: Հաճախորդը հաստատում է, որ Հոսթը պարտավոր չէ որևէ կերպ պայմանավորվել Հաճախորդի հետ՝ Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության օգտագործման վերաբերյալ՝ Հոսթի պատվերը կատարելու համար, այդ թվում՝ համագործակցելով գործընկերների և/կամ որևէ կերպ վարձված այլ երրորդ անձանց հետ, այդ թվում՝ օրենքով սահմանված կարգով։

7. Վեճերի լուծում

7.1. Եթե ​​Հաճախորդը խնդիր ունի իր հոսթինգ ծառայության հետ, ապա նրանց առաջին քայլը պետք է լինի կապվել Հյուրընկալողի հաճախորդների աջակցման թիմի հետ: Շատ հարցեր կարող են լուծվել մատակարարի հետ անմիջական շփման միջոցով, օրինակ՝ վճարումների կամ տեխնիկական դժվարությունների: Մենք կանենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է Host ծառայություններից ձեր հարմարավետ օգտագործման համար:

7.2. Եթե ​​խնդիրը չի կարող լուծվել հաճախորդների աջակցության միջոցով, Հաճախորդը կարող է պաշտոնական բողոք ներկայացնել: Սա կարող է ներառել Հյուրընկալողի կայքում ձևաթղթի լրացում կամ էլ-նամակ ուղարկել նշանակված բողոքների բաժին: Բողոքում պետք է հստակ նշվի խնդիրը և համապատասխան մանրամասները, օրինակ՝ երբ է խնդիրը ծագել և ինչ քայլեր են արդեն ձեռնարկվել՝ փորձելով լուծել այն: Տվյալ դեպքում Հյուրընկալողը կատարում է սույն Հանրային պայմանագրով նախատեսված բոլոր գործողությունները՝ վերացնելու պահանջի պատճառները կամ, հյուրընկալողի հայեցողությամբ, կիրառում է փոխհատուցման հանրային պայմանագրի կանոնները՝ հիմնված 5.1 կետի վրա: սույն Հանրային պայմանագրի, եթե անհնար է լուծել խնդիրը։ Բոլոր անհրաժեշտ կոնտակտները Հաճախորդին տրամադրվում են Host-ի կայքում, ներառյալ տոմսային համակարգը հաճախորդների աջակցության համար:

7.3. Կողմերի միջև բոլոր վեճերն ու պահանջները լուծվում են բանակցությունների միջոցով՝ հիմնվելով սույն Հանրային պայմանագրի պայմանների վրա և սույն Հանրային պայմանագրում նշված եղանակներով: Եթե ​​բանակցությունների միջոցով հնարավոր չէ հասնել որոշման, ապա վեճերը լուծվում են օրենքով սահմանված կարգով՝ 5.5 կետի հիման վրա։ սույն հանրային պայմանագիրը։

8. Վարձատրություն

8.1. Հաճախորդը Հոսթին կվճարի Հյուրընկալողի կայքում նշված կամ Կողմերի կողմից այլ կերպ համաձայնեցված վճարները գրավոր կամ էլեկտրոնային փոստով: Սակագները կարող են փոփոխվել ցանկացած ժամանակ՝ առանց Հաճախորդին նախապես ծանուցելու՝ փոփոխություններ կատարելով Հյուրընկալողի կայքում: Վճարումը կատարվում է Հաճախորդի կողմից Հոսթի կայքում ընտրված ծառայության համաձայն՝ օգտվելով Հյուրընկալողի կայքում Հաճախորդի անձնական հաշվում նշված եղանակներից՝ սույն հանրային պայմանագրի պայմաններով:

8.2: Եթե ​​Հաճախորդը մտադիր չէ գնել Հյուրընկալողի ծառայությունների հետագա ժամանակահատվածները, նա պարտավոր է օգտագործել չեղարկման գործիքը Հաճախորդի տարածքում խստորեն մինչև Host-ի ծառայության երկարաձգման համար վճարը գանձվի: Չեղարկման գործիքը նախատեսված է անհապաղ չեղարկման կամ վճարովի ժամանակաշրջանի վերջում: Հաճախորդը Հոսթից ստանում է ավտոմատ ծանուցումներ ծառայության նորացման մոտալուտ օրվա մասին: Անմիջապես չեղարկելով ծառայությունը կամ վճարովի ժամկետի ավարտին, դուք անմիջապես չեղարկում եք ավտոմատ վճարումը, որը նախատեսված է Host ծառայությունից օգտվելու վճարովի ժամկետի ավարտին: Հաճախորդի համապատասխան որոշման բացակայության դեպքում դադարեցնել ծառայությունը` նախքան նշված ժամկետում դրա երկարաձգման համար գումար դեբետագրելը, ապագա ժամանակահատվածի համար ավտոմատ վճարումը համարվում է Հաճախորդի համաձայնությունը ծառայությունը երկարաձգելու վերաբերյալ և գումարի վերադարձ չկա պայմանով.

8.3:Կողմերը համաձայն են, որ վճարային համակարգի միջնորդավճարը ոչ մի դեպքում չի վերադարձվում Հյուրընկալողի կողմից:

9. Ֆորսմաժորային հանգամանքներ

9.1. Ֆորս-մաժորը վերաբերում է կողմի վերահսկողությունից դուրս անկանխատեսելի հանգամանքներին, որոնք խոչընդոտում են նրան կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները: Վեբ հոստինգի մատակարարի համար ֆորսմաժորային հանգամանքները կարող են ներառել.

  1. 9.1.1 Բնական աղետներ. դրանք ներառում են երկրաշարժեր, փոթորիկներ, ջրհեղեղներ, անտառային հրդեհներ, տորնադոներ և բնության այլ գործողություններ, որոնք կարող են վնասել Հյուրընկալողի ենթակառուցվածքը կամ խաթարել նրա գործունեությունը:
  2. 9.1.2 Էլեկտրաէներգիայի անջատումներ. Էլեկտրաէներգիայի անջատումները կարող են առաջանալ տարբեր պատճառներով, ներառյալ եղանակային վատ եղանակը, ենթակառուցվածքների վնասները կամ համակարգի խափանումները: Այս անջատումները կարող են ազդել Հոսթի կարողության վրա՝ ծառայություններ մատուցելու իր Հաճախորդին:
  3. 9.1.3. Ահաբեկչական կամ պատերազմական գործողություններ. Ահաբեկչության կամ պատերազմի գործողությունները կարող են խաթարել երկրի ենթակառուցվածքի բնականոն գործունեությունը, ներառյալ ինտերնետ կապը, ինչը կարող է ազդել Հյուրընկալողի գործունեության վրա:
  4. 9.1.4. Կառավարության գործողություններ. կառավարության ցանկացած գործողություն, ինչպիսիք են ազգային արգելափակումները կամ պարետային ժամերը, ինտերնետը կամ IP-ն աddress արգելափակումը կամ ցանկացած այլ կարող է սահմանափակել մարդկանց և ապրանքների, ներառյալ Հյուրընկալողի անձնակազմի և սարքավորումների տեղաշարժը, ինչը կհանգեցնի ծառայության խափանումների:
  5. 9.1.5. Կիբեր հարձակումներ. Կիբեր հարձակումները կարող են վտանգի ենթարկել Հոսթի ենթակառուցվածքը և համակարգերը, ինչը կհանգեցնի խափանումների և ծառայության խափանումների:

9.2. Ֆորս-մաժորային հանգամանքների դեպքում Հյուրընկալողն ազատվում է պայմանագրային պարտավորություններից կամ տրվում է լրացուցիչ ժամանակ՝ կատարելու իրենց պարտավորությունները՝ ինչ էլ որ նա ընտրի:

10: Պայմանները

10.1. Սույն Հրապարակային Համաձայնագիրը սկսվում է Հաճախորդի կողմից ընդունման օրվանից և կշարունակվի մինչև Կողմերից որևէ մեկի կողմից սույն Հանրային Համաձայնագրի պայմանների համաձայն դադարեցվելը: Հաճախորդի կողմից սույն Հանրային Պայմանագրի պայմանների ամբողջական և անվերապահ ընդունումը համարվում է Հոսթի վեբկայքի օգտագործումը, Հոսթի կայքում գրանցումը կամ Հոսթի ծառայությունների վճարումը, որն առաջինն է եղել:

10.2. Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է դադարեցնել սույն Հանրային պայմանագիրը մյուս Կողմին ծանուցելով կամ առանց դրա՝ որևէ պատճառով կամ ընդհանրապես որևէ պատճառով: Հյուրընկալողը կարող է նաև դադարեցնել այս պայմանագիրը Հաճախորդին ծանուցելուց անմիջապես հետո, եթե Հաճախորդը խախտում է սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ կամ պայման:

10.3. Պայմանագրի դադարեցումից հետո Հաճախորդն իրավունք ունի վերադարձնել Հոսթի ծառայություններից օգտվելու համար նախապես վճարված ցանկացած ամսվա մնացորդը, եթե այդպիսի ամսվա մեկ օր չի օգտագործվել: Նախապես վճարված միջոցները չեն վերադարձվի, եթե Հաճախորդը խախտի սույն պայմանագրի պայմանները կամ գործող ազգային կամ միջազգային օրենսդրությունը, ինչը հանգեցրել է Հաճախորդի հաշվի արգելափակման՝ սույն Հանրային պայմանագրի հիման վրա կամ իրավապահ մարմինների բողոքարկումով։ սահմանված կարգով։

11. Հաղորդավարի մանրամասները

Hosta Blanca LLP («հյուրընկալող»):

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Գրանցման գրասենյակ Աddrէսս:

128 City Road London
EC1V 2NX
ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Գրանցման համարը: OC445755

SIC ծածկագրեր. տվյալների մշակում, հոսթինգ և հարակից գործողություններ|Վեբ պորտալներ

ԱԱՀ համարը: